Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

O nama

Obiteljski centar je javna ustanova, koja u okviru svoje djelatnosti pruža usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije i psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja.

Središte Obiteljskog centra nalazi se u Zagrebu, a na području Republike Hrvatske djeluje ukupno dvadeset i jedna područna služba Obiteljski Centar.

U obavljanju djelatnosti Obiteljski centar surađuje s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama te drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju potporu obitelji, djeci, mladima i ostalim članovima obitelji i drugim osobama i promiču obiteljske vrijednosti te pridonose podizanju kvalitete obiteljskog života.

Tijela Obiteljskog centra su: Upravno vijeće, Ravnatelj, Pomoćnici ravnatelja, Stručno vijeće, Voditelj područne službe.

Image