Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Područna služba Vukovarsko-srijemska

Područna služba Vukovarsko-srijemska sa sjedištem u Vukovaru obavlja djelatnost za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Adresa područne službe:
Kardinala Alojzija Stepinca 45, Vukovar

Radno vrijeme:
Ponedjeljak i utorak od 7,00 do 19,00 h, srijeda, četvrtak i petak od 7,00 do 15,00 h

Telefoni:
032 300 270

E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakti:
Ružica Pandža, socijalna radnica, univ.spec.iur., univ.spec.mediat. – voditeljica područne službe
Jelena Frančišković, psihologinja  
Dajana Marjanović, psihologinja  
Tatjana Romić, socijalna radnica
Marina Matković, psihologinja
Anita Keteleš, administratorica

PROJEKTI

Ispletimo mrežu! UP.02.2.2.12.0034

ESF projekt

Naziv projekta: Ispletimo mrežu! UP.02.2.2.12.0034
Korisnik: Obiteljski centar, Područna služba Vukovarsko-srijemska
Partner u projektu: Vukovarsko-srijemska županija, OIB: 74724110709

Kratki opis projekta:

Područje Vukovarsko-srijemske županije, a posebno Grad Vukovar pretrpjeli su velika ratna razaranja što je imalo za posljedicu i razaranje obitelji. Socio-demografska slika stanovništva je promijenjena, socioekonomski standard je nizak, a uočena je potreba za snažnijim savjetodavnim i preventivnim radom s obitelji, djecom i mladima zbog povećanja broja obitelji u riziku. Obiteljski centar obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, razvoj socijalizacijskih vještine djece i mladih (posebno komunikacijskih vještina, nenasilnog rješavanja sukoba i tolerancije), provođenje edukacija za posvojitelje, obiteljsku medijaciju, poticanje i razvoj programa rada u zajednici te aktivnosti vezane za promidžbu i promicanje obiteljskih vrijednosti. Do početka provedbe projekta u Obiteljskom centru, Područnoj službi Vukovarsko-srijemskoj bile su zaposlene dvije stručne radnice, a namjera kroz ovaj projekt bila je zaposliti još 3 stručna radnika, što je i ostvareno.

Kroz zapošljavanje dodatna 3 stručna radnika cilj je bio unaprijediti kvalitetu postojećih usluga kao i uvesti nove usluge, prvenstveno pružanje pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, djeci i mladima s teškoćama u ponašanju te mladim roditeljima. Tijekom projekta, stručnim radnicima je osigurano stručno usavršavanje kojim su unaprijedili i poboljšali svoja znanja i vještine kako bi što kvalitetnije pružali usluge svim ciljanim skupinama (djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, trudnice i roditelji s djetetom do godine dana života u riziku od socijalne isključenosti, žrtve obiteljskog nasilja i članovi obitelji svih ranjivih skupina).

Cilj i očekivani rezultati:

Cilj projekta je prevencija institucionalizacije i poboljšanje kvalitete usluga pripadnika ranjivih skupina, ciljane skupine projekta kroz nova zapošljavanja tri stručna radnika, jačanje kapaciteta stručnjaka kroz edukacije, održavanje aktivnosti za podizanja svijesti stručne i šire javnosti o pravima ciljane skupine te nabavu opreme.

Očekivani rezultati ovog projekta jesu unaprjeđenje kvalitete te razvoj i širenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga radi prevencije procesa institucionalizacije i smanjenja broja korisnika usluge smještaja kao institucionalnog oblika skrbi izvan vlastite obitelji. Nakon stručnog usavršavanja stručni radnici koristit će sva stečena i unaprjeđena znanja i vještine u radu s korisnicima te raditi na daljem unaprjeđenju i poboljšanju postojećih i uvođenju novih usluga za korisnike u našoj lokalnoj zajednici. Sve aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o pravu korisnika (ciljanih skupina) na život u obitelji doprinijet će senzibilizaciji stručne i šire javnosti te će se na taj način postići bolja suradnja u samom društvenom okruženju korisnika, odnosno svi će dionici zajednički raditi na prevenciji institucionalizacije korisnika.

Ukupna vrijednost projekta: 149.392,80EUR (1.125.600,00kn) - (85% iznosa osigurano iz Europskog socijalnog fonda)

Razdoblje provedbe projekta: od 18. listopada 2021. do 18. kolovoza 2023. godine

Kontakt osoba: Ružica Pandža, v.d. voditeljica Područne službe Vukovarsko-srijemske i koordinatorica projekta; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

esif fond

Image
Image
Image
Image