Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Područna služba Koprivničko-križevačka

Područna služba Koprivničko-križevačka sa sjedištem u Koprivnici obavlja djelatnost za područje Koprivničko-križevačke županije.

Adresa područne službe:
Trg dr. Žarka Dolinara 14, Koprivnica

Radno vrijeme:
Od 7,00 do 15,00 h i jedan dan u tjednu poslijepodne

Telefon:
099 366 9807

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakti:
Silvija Čavić, psihologinja - upraviteljica područne službe
Marija Ranilović Mađarić, socijalna pedagoginja
Jelena Jug, socijalna radnica
Jasminka Kacun Kresojević, psihologinja
Petra Kušević, socijalna pedagoginja
Maja Jelušić, administratorica

Web stranica:
 https://obiteljskicentar-koprivnica.hr/

Facebook stranica:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008240149015

PROJEKTI

Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, Kodni broj: UP.02.2.2.12.0017

Dana 01. srpnja 2021. godine Centar za socijalnu skrb Đurđevac potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za prijavljeni projekt pod nazivom „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“, Kodni broj: UP.02.2.2.12.0017, u sklopu poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“, broj poziva: UP.02.2.2.12.

Projekt je prijavljen u partnerstvu sa Gradom Đurđevcom i Koprivničko-križevačkom županijom. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.736.990,30 kuna, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskoga socijalnog fonda (85 %). Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca. U sklopu projekta je planirano 4 nova zapošljavanja stručnjaka koji će provoditi aktivnosti i neposredno raditi s korisnicima. Navedeni projekt je zamišljen kao nadogradnja započetog projekta u sklopu kojeg se planira izgradnja novog objekta za pružanje usluga koje manjkaju na ovom području, čime se planira podizanje standarda i dostupnosti socijalnih usluga na području teritorijalnog djelovanja Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Aktivnosti projekta vezane su uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao inst. oblika skrbi kroz organiziranje i pružanje te provođenje savjetodavnih usluga i programa koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, razvoja soc. vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima, aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka upućivanjem svih zaposlenih stručnjaka na edukacije, aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti kroz organizaciju okruglih stolova, javnih rasprava, edukativne radionice s ciljem promocije procesa deinst., te aktivnosti u svrhu senzibiliziranja i osvještavanja šire javnosti, stručnjaka i članova obitelji sa problematikom iz tog područja. Ciljane skupine su pripadnici ranjivih skupina: djeca i mlađe punoljetne osobe bez odg. roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, trudnice i roditelji s djecom do godine dana života djeteta, odrasle osobe s invaliditetom, članovi obitelji i udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina, starije osobe te stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninst. soc.usluga.

Razdoblje provedbe je od 01. srpnja 2021. godine – 01. srpnja 2023. godine.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

esif fond

 
 
 
 
 
 
 

Projekt KK.08.1.3.04.0046 „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“, prijavitelja Centra za socijalnu skrb Koprivnica, pravnog slijednika Obiteljskog centra te partnera Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Županije Koprivničko-križevačke.

U vrijeme prijave projekta Koprivničko-križevačka županija nije imala osnovanu Podružnicu Obiteljskog centra.

Cilj je bio:

- Osnovati Podružnicu - ustanovu upisanu u upisnik ustanova socijalne skrbi kao ustanova koja provodi preventivne i savjetodavne aktivnosti, te programe za korisnike s područja cijele županije

- Rekonstrukcija i opremanje zgrade Obiteljskog centra - u suradnji s gradom Koprivnica, a za potrebe prijave na projekat, potpisan je ugovor o zakupu zgrade u Kampusu (bivša vojarna) koja je nužno zahtijevala rekonstrukciju. U sklopu projekta provedeni su postupci izrade projektno-tehničke dokumentacije, izdana je građevinska dozvola, provedena je nabava za izvođača radova, te je provedena cjelokupna rekonstrukcija zgrade, proveden je postupak nabave opreme za potrebe provođenja socijalnih usluga koje provodi Obiteljski centar

- Nabavljena su 3 osobna vozila za potrebe, tada, Centra za socijalnu skrb Koprivnica

- Izrađena je web stranica te se provode druge promotivne aktivnosti (novinski i web članci, radio emisije, početna i završna konferencija, sastanci projektnog tima…)

Ukupna vrijednost projekta je 6.946.056,50 kuna od čega je sufinancirano 5.484.791.54 kn. Trajanje projekta: 01. studenog 2020. godine do 01. lipnja 2023. godine

image001

image003

 

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

esif fond


 

Objave iz područne službe Koprivničko-križevačke

Image