Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Područna služba Brodsko-posavska

Područna služba Brodsko-posavska sa sjedištem u Slavonskom Brodu obavlja djelatnost za područje Brodsko- posavska županije.

Adresa područne službe:
Ulica Tome Skalice 4, Slavonski Brod

Radno vrijeme:
Od 7,00 do 15,00 h i jedan dan u tjednu poslijepodne

Telefoni:
Lidija Kućinski Fogadić, socijalna radnica – upraviteljica područne službe - 035 386 360
Božica Galić, socijalna radnica - 035 386 362
Vedrana Lukić, psihologinja - 035 386 361
Ivana Sabljak Mijakovac, psihologinja - 035 386 363
Josipa Galić, socijalna radnica - 035 386 363
Sanja Gavran, administratorica - 035 386 364

E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakti:
Lidija Kućinski Fogadić, socijalna radnica – upraviteljica područne službe
Božica Galić, socijalna radnica
Vedrana Lukić, psihologinja
Ivana Sabljak Mijakovac, psihologinja
Josipa Galić, socijalna radnica
Sanja Gavran, administratorica

Objave iz područne službe Brodsko-posavske

PROJEKTI

Suradnja za obitelj I, kodni broj: UP.02.2.2.12.0033

Naziv projekta: Suradnja za obitelj I, kodni broj: UP.02.2.2.12.0033
Nositelj: CZSS Slavonski Brod, sada Obiteljski centar Područna služba Brodsko posavska,
Partneri: Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Slavonski Brod
Trajanje projekta od 15.11.2021. do 15.5.2023.g.
Vrijednost projekta: 1.550.643,95 kn (EU potpora 100%)

Opis projekta i aktivnosti:

Opći cilj: unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga i osiguranje podrške roditeljima s ciljem prevencije i smanjenja nasilja u obitelji i izmještanja djece uz vlastite obitelji

Specifični ciljevi:

1.Prevencija povećanja i /ili smanjenje broja korisnika smještaja te unaprjeđenje kvalitete , razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga

2.Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s obiteljima i djecom za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga

3.Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava djece s naglaskom na edukciju i obveze roditelja

Aktivnosti:

U projekt je uključeno 40 roditelja koji su se razveli i više od 20 djece za koje su napravljeni individualni planovi i kojima su tri novozaposlena stručnjaka ( psiholozi i socijalni radnici) pružali uslugu savjetovanja i pomaganja.

Nabavljeno je vozilo kako bi se povećala mobilnost te se postiglo da se usluge mogu pružati i u domu korisnika. Izradili smo promotivni materijal s logom projekta ( 100 kom majica kratkih rukav i 100 šalica, 2 banera, 50 plakata i 2 magnetne naljepnice).

Organizirane su edukacije koje su još u tijeku za više od 20 djece i najmanje 40 roditelja , te 20 stručnjaka koji rade s obiteljima, roditeljima i djecom, koja se sastoji od slijedećih modula:

I Psihološke edukacije za djecu- 3 modula:

1.Tko sam ja? - Emocije, vježbe emocionalne inteligencije

2.Verbalna i neverbalna komunikacija

3.Ti i ja-sukobi i suradnja

II Edukacije za roditelje- 3 modula:

1.Moje potrebe, aktivno slušanje, emocionalna inteligencija, uspješna komunikacija, rješavanje sukoba, asertivna komunikacija

2.Kazneno pravna edukacija: kazneno-pravna edukacija, kaznena djela, iskustva pojedinaca

3.Zakonski okvir roditeljske skrbi: Pravni odnosi roditelja i djece; Mjere za zaštitu prava djeteta; Postupci pred sudom, ovrhe i osiguranja; Pravilnici o mjerama zaštite dobrobiti djece

III Edukacije za jačanje kapaciteta stručnjaka- 2 modula:

1.Medijacija i opravak- 7 tema: Moje potrebe; Aktivno slušanje; Emocionalna edukacija u poslu;

Verbalna i neverbalna komunikacija; Uspješna komunikacija; Sukobi i Asertivna komunikacija

2.Skrb o djeci s problemima u ponašanju- 7 tema: Principi rada; Osobni profil; Osobni plan; Uspješan timski rad; Skrb o djeci; kreativno rješavanje teškoća; Komunikacijske i savjetodavne vještine

Podizanje svijesti javnosti i umrežavanje stručnjaka kroz realizaciju:

4 okrugla stola- teme:

Roditeljska skrb;
Odnosi roditelja i djece;
Prava i dužnosti djeteta;
Problemi u obitelji i kakao ih spriječiti

3 tv emisije- teme:

Prava djeteta na život u zajednici;
Prava i dužnosti roditelje iz roditeljske skrbi;
Prava i dužnosti djeteta

4 radio emisije - teme:

Problemi u obitelji kako ih spriječiti
Proces deinstitucionalizacije -prava djeteta
Roditeljska skrb-odgovornost roditelja
Pravni odnosi roditelje i djece

Kroz trajanje projekta kontinuirano su se provodili sastanci projektnog tima i objavljivala priopćenja za javnost. Također su se kontinuirano uključivali roditelji i djeca u uslugu savjetovanja i pomaganja.

Po održanim edukacijama provedene su folow up radionice radi procjene učinkovitosti edukacije za roditelje, djecu i stručnjake.

Voditeljica projekta i odgovorna osoba za podatke: Lidija Kućinski Fogadić, mag soc. Rad

 

esif fond

Image