Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Usluge Obiteljskog centra

Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti pruža usluge savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije i psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja.

Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • savjetovanje u vezi s brakom, roditeljstvom, obiteljskim i partnerskim odnosima
 • poticanje odgovornog roditeljstva i obiteljske solidarnosti
 • podršku roditeljima u ispunjavanju prava, dužnosti i odgovornosti u odgoju i obrazovanju djece
 • pružanje podrške u pripremi za roditeljstvo mladih partnera i trudnica te podrške roditeljima u ranoj brizi i podizanju djece
 • razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 • prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja, problema u ponašanju te ovisnosti djece i mladih
 • organiziranje i provođenje edukacije potencijalnih posvojitelja i organiziranje grupne podrške
 • podršku žrtvama obiteljskog nasilja
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama
 • poticanje i provedba programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti
 • provođenje posebnih obveza maloljetnika prema propisu kojim se uređuje izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima
 • osiguravanje prostora za provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta pod nadzorom i
 • obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom, Statutom Obiteljskog centra i drugim posebnim propisima
Image