Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Područna služba Šibensko-kninska

Područna služba Šibensko-kninska sa sjedištem u Šibeniku obavlja djelatnost za područje Šibensko-kninske županije.

Adresa područne službe:
Prvićka 2, Šibenik

Radno vrijeme:
Od 7,00 do 15,00 h i jedan dan u tjednu poslijepodne

Telefoni:
022 200 267, 022 410 090

E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakti:
Ines Barišić, socijalna radnica – upraviteljica područne službe
Dražen Škarica, socijalni pedagog
Tatjana Ninić, psihologinja
Jelena Kenđel Čular, psihologinja
Tamara Dabov, socijalna radnica
Katarina Mikulandra, socijalna radnica
Antonija Piližota, administratorica

PROJEKTI

Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti CZSS Šibenik

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu: Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti CZSS Šibenik

UP.02.2.2.12.0026

Nositelj projekta: Obiteljski centar, Područna služba Šibensko-kninska
Partner na projektu:Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Šibenik i Grad Šibenik

Kratki opis projekta:

Projekt se provodi na području grada Šibenika, Vodica i Skradina te općine Rogoznica, Primošten, Bilice, Tribunj, Pirovac, Tisno i Murter kroz period od 24 mjeseca.

Aktivnosti projekta su: pružanje usluge obiteljske medijacije; pružanje savjetodavnih usluga koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose; uspostava programa razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih; uspostava programa rada u zajednici i volonterskog rada radi pružanja podrške roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama; pružanje usluga programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti; uspostava programa prevencije/suzbijanja ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima; pružanje aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji i vršnjačkom nasilju; savjetodavne usluge i edukacije vezano za invaliditet, funkcionalnu ovisnost uslijed starosti, kronične bolesti i bolesti ovisnosti članova obitelji; savjetodavne usluge i edukacije za roditelje u specifičnim uvjetima; savjetodavne usluge i edukacije vazano za razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima, procjena potrebe korisnika i planiranje pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga; uspostavljanje suradnje s drugim pružateljima socijalnih usluga; sudjelovanje stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina na različitim edukacijama; održavanje dva predavanja “Važnost procesa deistitucionalizacije”; organiziranje dva okrugla stola pod nazivom ''Deinstitucionalizacija na lokalnoj razini''; održavanje dvije konferencije pod nazivom ''Nove usluge za učinkovitiju deinstitucionalizaciju''; izrada promotivnih materijala; izrada stručne brošure s rezultatima projekta; održavanje početne i završne konferencije te četiri info pulta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Cilj projekta je provedbom i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanjem kapaciteta stručnjaka koji rade s ciljanom skupinom, korisnicima izvaninstitucijskih usluga te podizanjem javne svijesti o važnosti deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina utjecati na nastavak podrške procesa deinstitucionalizacije na području Grada Šibenika i okolice.

Ciljana skupina projekta su: sudionici s invaliditetom, osobe mlađe od 25 godina (prema kategorijama sukladno Pozivu), osobe starije od 54 godine te druge osobe u nepovoljnom položaju sa područja nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Šibenik. U sklopu elementa ''

Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga'' uspostavljena su dva mobilna tima te se provodi devet različitih socijalnih usluga namijenjenih ranjivim skupinama. Navedene socijalne usluge se provode u sklopu Obiteljskog centra, Područna služba Šibensko-kninska te su ujedno namijenjene korisnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Šibenik. Provedbom navedenih aktivnosti očekuje se utjecaj na smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi te širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga na području nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Šibenik. Provedbom aktivnosti educiranja i osposobljavanja stručnjaka koji rade s ranjivim skupinama u sklopu elementa ''Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije'' doprinosi se povećanju kapaciteta stručnjaka što će rezultirati kvalitetnije pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije. Aktivnostima predavanja, okruglih stolova, konferencija, info pultova i distribucijom promotivnih materijala u sklopu elementa ''Aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici'' postići će se povećanje svijesti javnosti i lokalne zajednice o važnosti procesa deinstitucionalizacije te prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici. Kako bi se sve usluge i aktivnosti što više prilagodile korisnicima provode se permanentno evaluirani učinci te će se usluge i aktivnosti unaprjeđivati na temelju dobivenih rezultata. Sa ciljem pružanja što kvalitetnije usluge i aktivnosti projektom je nabavljeno službeno vozilo za mobilni tim te adaptacija i opremanje prostora Obiteljskog centra, Područna služba Šibensko-kninska, a djelom i sjedišta Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Šibenik koji su nužni za kvalitetno pružanje socijalnih usluga. Predloženi projekt je od iznimne važnost za nastavak procesa deinstitucionalizacije i pružanja kvalitetnih socijalnih usluga na području nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Šibenik što uključuje tri grada i šest općina.

Projektne aktivnosti su u skladu sa OP ULJP, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Također, projekt doprinosi ostvarenju Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.) kroz poglavlje 4.8. Uravnoteženi regionalni razvoj. Na lokalnoj razini projekt doprinosi ostvarenju Razvojne Strategije Šibensko-kninske županije kroz prioritet 3.3. Povećanje kvalitete socijalnih usluga i borba protiv socijalne isključenosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Vrijednost projekta: 2.352.000,00 kuna

Iznos EU potpore: 2.352.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 18.10.2021.-18.10.2023.

esif fond


Objave iz područne službe Šibensko-kninske

Image