Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Područna služba Međimurska

Područna služba Međimurska sa sjedištem u Čakovcu obavlja djelatnost za područje Međimurske županije.

Adresa područne službe:
Ulica Matice hrvatske 1b, Čakovec

Radno vrijeme:
Ponedjeljak i četvrtak od 7,30 do 19,00 h i utorak, srijeda i petak od 7,30 do 15,30 h

Telefoni:
Lidija Vinković, socijalna radnica - upraviteljica područne službe - 040 395 926
Kristina Zorčec, socijalna radnica - 040 379 233
Josipa Krsnik, psihologinja - 040/379-234
Tina Mlinarec, socijalna pedagoginja - 040 379 231
Dijana Miri, socijalna pedagoginja - 040 395 902
Tamara Žganec, socijalna pedagoginja - 040 379 232
Jelena Ptiček Perković, psihologinja - 040 395 927
Dijana Bačani, psihologinja - 040 379 230
Valerija Brezovački, administratorica - 040/395-933

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakti:
Lidija Vinković, socijalna radnica - upraviteljica područne službe
Kristina Zorčec, socijalna radnica
Josipa Krsnik, psihologinja
Tina Mlinarec, socijalna pedagoginja
Dijana Miri, socijalna pedagoginja
Tamara Žganec, socijalna pedagoginja
Jelena Ptiček Perković, psihologinja
Dijana Bačani, psihologinja
Valerija Brezovački, administratorica

Facebook stranica:
https://www.facebook.com/people/CZSS-Podru%C5%BEnica-Obiteljski-Centar-%C4%8Cakovec/100042860178117/

Projekti

ZAJEDNO ZA OBITELJ!

Kodni broj: UP.02.2.2.12.0031 - ZAJEDNO ZA OBITELJ!

Obiteljski centar, Područna služba Međimurska provodi projekt UP.02.2.2.12.0031 „ZAJEDNO ZA OBITELJ!“ u okviru Poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Vrijednost projekta iznosi 330.093,14 eura odnosno 2.487.086,73 kuna, a sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda (85%) i državnog proračuna (15%). Projekt se provodi od 18. listopada 2021. godine do 18. lipnja 2023. godine, s ukupnim trajanjem 20 mjeseci.

Projekt „ZAJEDNO ZA OBITELJ!“ doprinosi rješavanju i sprječavanju povećanja broja siromašnih i socijalno isključenih građana Međimurske županije. Glavna svrha projekta je unaprijediti kvalitetu izvaninstitucionalnih usluga za najranjivije skupine osnaživanjem i jačanjem kapaciteta stručnjaka te podizanjem svijesti javnosti u Međimurskoj županiji o problemima socijalno isključenih, potrebi procesa deinstitucionalizacije i integracije ranjivih skupina u život zajednice. Projektom se planira obuhvatiti 3020 korisnika.

Projekt doprinosi širenju mreže izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, a vezano uz slijedeće ciljne skupine:

a) osobe s invaliditetom (OSI),

b) osobe starije od 65 godina,

c) osobe mlađe od 25 godina (djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, s teškoćama u razvoju te djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi),

d) druge osobe u nepovoljnom položaju (žrtve obiteljskog nasilja, ovisnici, maloljetne trudnice, roditelji s djecom u riziku od socijalne isključenosti i pripadnika nacionalnih manjina),

e) članovi obitelji/ posvojiteljskih /udomiteljskih obitelji,

f) i ostali članovi obitelji svih ciljnih skupina.

Obiteljski centar, Područna služba Međimurska, poslovao je u neodgovarajućem prostoru (manjak prostornog kapaciteta), a u sklopu projekta „ZAJEDNO ZA OBITELJ!“ s Međimurskom županijom sklopljen je ugovor o zakupu zgrade. Tim sporazumom Obiteljski centar dobiva prostor na neograničeno korištenje, pa tako danas djeluje na adresi Ulica Matice hrvatske 1b, Čakovec. Adaptirani su i opremljeni prostori za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, programa i aktivnosti u prizemlju zgrade površine 298 m2, a u novim se prostorima korisnici osjećaju ugodno i dobrodošlo.

Za potrebe provedbe projekta „ZAJEDNO ZA OBITELJ!“ zaposlene su četiri stručne djelatnice (psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog), koje značajno doprinose postizanju ciljeva projekta i kvaliteti pruženih usluga. Kako bi se smanjio problem nasilja, maloljetnih trudnoća i ostalih značajnih problema svih ranjivih ciljnih skupina Međimurske županije potrebno je ojačati kapacitete stručnih djelatnika, što se ostvaruje sudjelovanjem stručnih radnika na specijaliziranim edukacijama s područja socijalne politike i/ili socijalne aktivacije sa svrhom jačanja njihovih kapaciteta, vještina i znanja za rad s ciljnim skupinama. Provodi se i kampanja podizanja svijesti šire javnosti o važnosti provedbe procesa deinstitucionalizacije te prava ciljnih skupina s potrebom unapređenja kvalitete života i aktivnosti uključivanja u društvo.

Očekivani rezultati projekta odnose se na pruženu kvalitetnu i adekvatnu pomoć najranjivijim skupinama, educirane stručnjake te senzibiliziranu i informiranu širu javnost Međimurske županije o važnosti procesa deinstitucionalizacije i pomoći ranjivim skupinama društva.

U svrhu približavanja javnosti informacija o djelokrugu rada stručnih djelatnika Obiteljskog centra, Područne službe Međimurske i provedenih aktivnosti na dvomjesečnoj razini objavljuje se izvještaj o najvažnijem (Bilten). Sve aktivnost provedene u sklopu projekta dostupne su na našoj Facebook stranici (shorturl.at/FHIJY), kao i na Youtube kanalu, a primjerci Biltena i drugi elementi vidljivosti izloženi su u našem prostoruu.

Slika1 projekt


Objave iz područne službe Međimurske

16 Prosinac 2023

Image