Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar
Ako želiš razgovarati o sebi, svom partneru, djeci, obitelji, ako trebaš pomoć, podršku…
Veličina fonta: +

Priopćenje za javnost - treći okrugli stol

bposavka_projekt

Obiteljski centar Područna služba Brodsko-posavska, u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb, Područni ured Slavonski Brod, je u okviru projekta Suradnja za obitelj I. koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u okviru natječaja Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije, kodni broj: UP.02.2.2.12.0033, u sklopu kampanju za podizanje svijesti javnosti o pravima djece i dinamike obitelji, a posebno o pravu na život djece u zajednici, prema Planu i programu održavanja okruglih stolova dana 24.velječe održao 3. okrugli stol na temu „Suradnja za obitelj I-Prava i dužnosti djeteta" .

Dana 24. veljače, 2023. g. u 13.30 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za socijalni rad Područni ured Slavonski Brod, održan je 3. Okrugli stol s ostalim dionicaima iz sustava socijalne skrbi te ustanovama o institucijama sa područja Grada Slavonskog Broda i Brodsko -posavske županije na temu "Suradnja za obitelj I-Prava i dužnosti djeteta", sukladno trećem elementu u svrhu promidžbe i vidljivosti Projekta Suradnja za obitelj I .

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Slavonski Brod, Centra za pružanje usluga u zajednici "Kuća sretnih ciglica", Srednje škole "Matija Antun Reljković" Slavonski Brod, Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića, Slavonski Brod, Bračnog i obiteljskog savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije, Slavonski Brod, Centra za inkluzivnu podršku Slavonski Brod, Obiteljskog kordinatora-udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu, Policijske uprave Brodsko-posavske, Hrvatkog zavoda za socijalni rad, Područnih ureda Slavonski Brod i Nova Gradiška te Obiteljskog centra Područnih službi Brodsko-posavska i Požeško-slavonska.

Na okruglom stolu predstavljene su projektne aktivnosti zaposlenih na ovom projektu a povezano uz temu ovog Okruglog stola te kratka prezentacija što sve obuhvaća Prava i dužnosti djece prema Obiteljskom zakonu i Konvenciji o pravima djece . Potom je otvorena rasprava i razmjena iskustava na temu kršenje prava djece te što sve obuhvaća dužnost djece sa aspekta drugih dionika i kroz dosadašnju suradnju s drugim institucijama.

Zaključeno je da je radi zaštite prava i osvještavanja dužnosti djece važna suradnja svih sustava od socijalne skrbi, zdravstva, školstva i pravosuđa no i drugih građanskih i nevladinih organizacija.

Okrugli stol trajao je 60 minuta, a aktivnosti koje su se odvijele tijekom održavanja okruglog stola su medijski popratili predstavnici lokane televizije Sbtv.

Voditeljica projekta:

Lidija Kućinski Fogadić, mag socijalnog rada

0
TV emisija prava i dužnosti djeteta
Image